ᴍᴜốɴ đặᴛ ʙàɴ ᴛʜờ đúɴɢ ʟễ ɴɢʜɪ, ᴄʜᴜẩɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ ᴄầɴ ᴛốɪ ᴋỵ ᴘʜạᴍ ᴘʜảɪ 𝟿 đɪềᴜ ɴàʏ, sᴀɪ 𝟷 ᴄáɪ ʟà ᴠậɴ ᴋʜí đɪ ʟùɪ ᴋʜôɴɢ ɢì ᴄứᴜ ᴠãɴ

14 Tháng Tư, 2022 mapster 0

ʙàɴ ᴛʜờ ʟà ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪêɴɢ ʟɪêɴɢ, ᴍọɪ ɢɪᴀ ᴄʜủ ᴄầɴ ʜếᴛ sứᴄ ʟưᴜ ᴛâᴍ ᴄả ᴠề ᴠị ᴛʀí ʟẫɴ ᴄáᴄʜ ʙàʏ ʙɪệɴ. 𝟷. ᴋʜôɴɢ […]

Đúɴɢ ɴɢàʏ ᴍᴀɪ, ᴛʜứ ʜᴀɪ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴛʜầɴ ᴘʜậᴛ ưᴜ áɪ, ʙᴀɴ ᴘʜáᴛ đɪềᴜ ᴍᴀʏ, 𝟹 ᴄᴏɴ ɢɪáᴘ ᴄôɴɢ ᴅᴀɴʜ ʜᴀɴʜ ᴛʜôɴɢ, ᴛàɪ ʟộᴄ ʙùɴɢ ɴổ, ᴛɪềɴ ᴛʀảɪ đầᴜ ɴʜà, ᴄʜạᴍ đếɴ đỉɴʜ ᴄᴀᴏ ɢɪàᴜ sᴀɴɢ ᴘʜú ǫᴜý

10 Tháng Tư, 2022 mapster 0

ᴠàᴏ đúɴɢ ɴɢàʏ ᴍᴀɪ, ᴛʜứ ʜᴀɪ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸, 𝟹 ᴄᴏɴ ɢɪáᴘ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴄáᴛ ʟộᴄ đầʏ ɴʜà, ᴠậɴ ᴛʀìɴʜ ʟêɴ ʜươɴɢ, sự ɴɢʜɪệᴘ ᴘʜấᴛ ʟêɴ […]