ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙắᴛ đầᴜ ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟺

ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴅᴏ ᴡʜᴏ ᴠà ᴇᴜ ʙᴀɴ ʜàɴʜ, ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛạɪ 𝟼𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ sẽ ᴄó ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴋʜáᴄ.

ᴍẫᴜ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʜɪểɴ ᴛʜị ᴛʀêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴘᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. (ɴɢᴜồɴ: ʙộ ʏ ᴛế)
ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟺, ʙộ ʏ ᴛế sẽ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋý ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ để ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ʟà ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đɪệɴ ᴛử.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟾/𝟺, ʙộ ʏ ᴛế đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ʙằɴɢ ᴄʜữ ᴋý số. ᴄơ sở ɴàᴏ ɴʜậᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴍũɪ ᴛɪêᴍ ᴛʜì ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴋý ᴅᴜʏệᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ.

ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴɢᴀʏ ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ
ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴅᴏ ᴡʜᴏ ᴠà ᴇᴜ ʙᴀɴ ʜàɴʜ, ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛạɪ 𝟼𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ sẽ ᴄó ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴋʜáᴄ.

ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đượᴄ ʜɪểɴ ᴛʜị ᴛʀêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ sổ sứᴄ ᴋʜỏᴇ đɪệɴ ᴛử, ᴘᴄ-ᴄᴏᴠɪᴅ ʜᴏặᴄ ᴛʀᴀ ᴄứᴜ ᴛʀêɴ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ɴʜậᴘ 𝟺 ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ: ʜọ ᴛêɴ, ɴɢàʏ sɪɴʜ, ɢɪớɪ ᴛíɴʜ, ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ, ɴɢàʏ ᴛɪêᴍ ɢầɴ ɴʜấᴛ, sᴀᴜ đó ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴇᴍᴀɪʟ ᴄá ɴʜâɴ để ɴʜậɴ ʜộ ᴄʜɪếᴜ.

ʙộ ʏ ᴛế ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ʙɪểᴜ ᴍẫᴜ, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, để ʙɪếᴛ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đượᴄ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ᴠà sử ᴅụɴɢ ở ɴʜữɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɴàᴏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ.

ʙɪểᴜ ᴍẫᴜ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đã đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷 ɢồᴍ 𝟷𝟷 ᴛʀườɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ: ʜọ ᴛêɴ, ɴɢàʏ ᴛʜáɴɢ ɴăᴍ sɪɴʜ, ʙệɴʜ ᴅịᴄʜ, số ᴍũɪ ᴛɪêᴍ, ɴɢàʏ ᴛɪêᴍ, ʟɪềᴜ số, sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ… ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đượᴄ ʜɪểɴ ᴛʜị ʙằɴɢ ᴍã ǫʀ ᴄᴏᴅᴇ để ʙảᴏ ᴍậᴛ, ᴛʀáɴʜ sᴀɪ sóᴛ ʟộ, ʟọᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ.

ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴄủᴀ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đɪệɴ ᴛử ʟà 𝟷𝟸 ᴛʜáɴɢ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ ᴄấᴘ, đâʏ ʟà ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʙảᴏ ᴍậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ. ᴋʜɪ ʜếᴛ ʜạɴ, ʜệ ᴛʜốɴɢ sẽ ᴛự độɴɢ ᴛạᴏ ᴍã ǫʀ ᴍớɪ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟺, ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛừ 𝟻 đếɴ ᴅướɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ sẽ đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛừ 𝟻 đếɴ ᴅướɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ, ʙộ ʏ ᴛế ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ 𝟷𝟶𝟶% ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ, ɴʜậᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ đầʏ đủ, ᴄʜíɴʜ xáᴄ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋý số ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ. ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ ɴàʏ, ᴛʀẻ ᴛừ 𝟻 đếɴ ᴅướɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ ᴄũɴɢ sẽ đượᴄ ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴʜư đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋʜáᴄ.

ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã đạᴛ đượᴄ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴠề ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʟẫɴ ɴʜᴀᴜ ᴠớɪ 𝟷𝟿 ɴướᴄ. ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢồᴍ: ɴʜậᴛ ʙảɴ, ʜᴏᴀ ᴋỳ, ᴀɴʜ, ᴀᴜsᴛʀᴀʟɪᴀ, Ấɴ Độ, ʙᴇʟᴀʀᴜs, ᴄᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ, ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs, ᴘᴀʟᴇsᴛɪɴᴇ, ᴍᴀʟᴅɪᴠᴇs, ɴᴇᴡ ᴢᴇᴀʟᴀɴᴅ, sʀɪ ʟᴀɴᴋᴀ, ᴀɪ ᴄậᴘ, ᴛʜổ ɴʜĩ ᴋỳ, sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ, sᴀɪɴᴛ ʟᴜᴄɪᴀ, ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ɪʀᴀɴ ᴠà ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ.

ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ
ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ Đỗ ᴛʀườɴɢ ᴅᴜʏ – ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ (ʙộ ʏ ᴛế), ɴɢườɪ ᴅâɴ đã ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà đã đượᴄ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ɴʜậᴘ ᴅữ ʟɪệᴜ ʟêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, xáᴄ ᴛʜựᴄ đúɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴄơ sở ᴅữ ʟɪệᴜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴅâɴ ᴄư sẽ đượᴄ ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜủ ᴛụᴄ ɢì ᴛʜêᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ɴɢườɪ ᴅâɴ sẽ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴếᴜ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ sᴀɪ sóᴛ, ᴛʜɪếᴜ ᴍũɪ ᴛɪêᴍ,ᴍ. ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄấᴘ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴅᴏ ᴛʜɪếᴜ, sᴀɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ để đượᴄ ʙổ sᴜɴɢ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ᴛʜể ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʀêɴ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜᴛᴛᴘs://ᴛɪᴇᴍᴄʜᴜɴɢᴄᴏᴠɪᴅ𝟷𝟿.ɢᴏᴠ.ᴠɴ để đượᴄ ʙổ sᴜɴɢ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ.

ɴɢườɪ ᴍᴀɴɢ ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đượᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛế ɴʜư ɴɢườɪ đã ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ở sở ᴛạɪ. ᴠɪệᴄ ᴄôɴɢ ɴʜậɴ ɴàʏ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴠɪệᴄ ᴍɪễɴ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ʟãɴʜ sự/ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ʜóᴀ ʟãɴʜ sự ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ɢɪấʏ ᴛờ ɴàʏ ᴛạɪ ɴướᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ.

ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʟịᴄʜ sử ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ᴄó ɢɪá ᴛʀị xᴜấᴛ, ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴋʜáᴄ ɴʜư ʜộ ᴄʜɪếᴜ, ᴛʜị ᴛʜựᴄ, ɢɪấʏ ᴛờ ᴄó ɢɪá ᴛʀị đɪ ʟạɪ ǫᴜốᴄ ᴛế, ɢɪấʏ ᴛʜôɴɢ ʜàɴʜ, ᴛʜẻ ᴛạᴍ ᴛʀú, ᴛʜẻ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú, ɢɪấʏ ᴍɪễɴ ᴛʜị ᴛʜựᴄ…

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, đếɴ ɴᴀʏ ᴄả ɴướᴄ đã ᴛɪêᴍ ɢầɴ 𝟸𝟶𝟿 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛỷ ʟệ ʙᴀᴏ ᴘʜủ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ ᴍũɪ 𝟷 ᴠà ᴍũɪ 𝟸 ʟà ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶%, ᴠà ᴛỷ ʟệ ɴɢườɪ đã ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟹 đạᴛ ᴛʀêɴ 𝟻𝟷%; đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟸 đếɴ ᴅướɪ 𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ, ᴍũɪ 𝟷 ʟà 𝟿𝟿,𝟿% ᴠà ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟿𝟻,𝟹%.

Nguồn: https://baoquocte.vn/viet-nam-bat-dau-cap-ho-chieu-vaccine-covιᴅ-19-cho-nguoi-dan-tu-ngay-154-180363.html

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*