ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴘᴜᴛɪɴ ɢặᴘ ôɴɢ ᴅ. ʀᴏɢᴏᴢɪɴ: ᴅướɪ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ, ɴɢᴀ sẽ ᴋʜôɴɢ ɴɢồɪ ʏêɴ!

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴘᴜᴛɪɴ ʙàɴ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs – ôɴɢ ᴅᴍɪᴛʀʏ ʀᴏɢᴏᴢɪɴ. Ảɴʜ: ᴋʀᴇᴍʟɪɴ.ʀᴜ
“ᴛʜưᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ɢì để ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠề ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴠà ᴠũ ᴛʀụ ᴄủᴀ ɴɢᴀ”.

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟺, sᴘᴜᴛɴɪᴋ ᴅẫɴ ʟờɪ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴠũ ᴛʀụ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɴɢᴀ (ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs) – ôɴɢ ᴅᴍɪᴛʀʏ ʀᴏɢᴏᴢɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs sẽ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ ᴠề ʟậᴘ ᴛʀườɴɢ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ đốɪ ᴛáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴛʀêɴ ᴛʀạᴍ ᴠũ ᴛʀụ ǫᴜốᴄ ᴛế (ɪss) ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄʜᴜʏếɴ đɪ ᴛớɪ ᴠùɴɢ ᴀᴍᴜʀ, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ đã ɢặᴘ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄủᴀ ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs để ɴóɪ ᴠề ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟺, ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴄủᴀ Đɪệɴ ᴋʀᴇᴍʟɪɴ ᴛʜᴜậᴛ ʟạɪ ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ɢɪữᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ ᴠớɪ ôɴɢ ᴅᴍɪᴛʀʏ ʀᴏɢᴏᴢɪɴ. ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴄó ɴʜữɴɢ đɪểᴍ ᴄʜíɴʜ sᴀᴜ:

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ: Ôɴɢ ʀᴏɢᴏᴢɪɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đã ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴠề sự ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɴàʏ ᴄả ɴɢàʏ. ʜãʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴóɪ ᴠề ᴄʜủ đề ɴàʏ ɴʜé.

ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs ᴅᴍɪᴛʀʏ ʀᴏɢᴏᴢɪɴ: ᴛôɪ ʀấᴛ ʜâɴ ʜạɴʜ, ᴛʜưᴀ ɴɢàɪ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ.

ɴếᴜ ᴄó ᴛʜể, ᴛʀướᴄ ᴛɪêɴ ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠề ᴍộᴛ số đɪểᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ, ᴠớɪ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴄʜíɴʜ sᴀᴜ: ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴɢʜĩ ɢì ᴠề ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴛừ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ đốɪ ᴠớɪ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ; ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴄʜúɴɢ ở ᴍứᴄ độ ɴàᴏ; ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟà ɢì.

ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʜɪểᴜ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ɴàʏ sẽ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ɴàʏ ʜᴀʏ ᴄáᴄʜ ᴋʜáᴄ. ᴄầɴ ᴘʜảɪ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀướᴄ đâʏ ᴍỹ đã ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ đạᴏ ʟᴜậᴛ ᴍà sᴀᴜ đó ʙị ᴄấᴍ ᴛʜɪ ʜàɴʜ. ᴛʜᴇᴏ đạᴏ ʟᴜậᴛ ɴàʏ, ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷 ᴛʜáɴɢ 𝟷 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟹, ʙấᴛ ᴋỳ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴠũ ᴛʀụ ɴàᴏ ᴠớɪ ʙấᴛ ᴋỳ ʙộ ᴘʜậɴ ʜᴏặᴄ ᴠɪ ᴍạᴄʜ ɴàᴏ ᴅᴏ ᴍỹ sảɴ xᴜấᴛ đềᴜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜóɴɢ ᴠàᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ʙằɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴠũ ᴛʀụ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ʜᴏặᴄ ᴛừ ᴍộᴛ sâɴ ʙᴀʏ ᴠũ ᴛʀụ ᴄủᴀ ɴɢᴀ, ɴɢᴀʏ ᴄả ᴋʜɪ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄấᴛ ᴄáɴʜ ᴛừ ᴍộᴛ ᴄảɴɢ ᴠũ ᴛʀụ ᴋʜáᴄ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ở ɢᴜʏᴀɴᴀ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜáᴘ (ʙãɪ ᴘʜóɴɢ ᴠũ ᴛʀụ ᴄủᴀ ᴄʜâᴜ Âᴜ).

ʙãɪ ᴘʜóɴɢ ɢᴄs ở ɢᴜʏᴀɴᴀ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜáᴘ. Ảɴʜ: ɢᴇᴜᴛᴇʙʀᴜᴇᴄᴋ

ʜơɴ ɴữᴀ, ᴍộᴛ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴍỹ đã ᴄôɴɢ ʙố ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴅâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ. ʜãʏ đếɴ ᴠớɪ ᴠɪệɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ʜàɴɢ đầᴜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ – ᴠɪệɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ (ᴛsɴɪɪᴍᴀsʜ, ᴍộᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴠà ᴛàᴜ ᴠũ ᴛʀụ ɴɢᴀ) ᴅᴏ sᴇʀɢᴇɪ ᴋᴏʀᴏʟᴇᴠ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ. ɴó ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đɪềᴜ ʜàɴʜ ʙᴀʏ. ɴɢʜịᴄʜ ʟý ᴛʜᴀʏ, đâʏ ʟà đốɪ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ʜᴏᴜsᴛᴏɴ (ᴍỹ) ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ᴛʀạᴍ ᴠũ ᴛʀụ ǫᴜốᴄ ᴛế (ɪss), ɴʜưɴɢ ɴó ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ. Đâʏ ʟà ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ.

ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛɪếɴ ʙộ (ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs) ᴄũɴɢ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ᴛươɴɢ ᴛự. Đó ʟà ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴛêɴ ʟửᴀ sᴏʏᴜᴢ-𝟸 ʜàɴɢ đầᴜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ, ᴛʜưᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ.

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ: Đâʏ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ɴʜữɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ɴʜằᴍ ᴋìᴍ ʜãᴍ sự ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴɢàɴʜ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ.

Ôɴɢ ᴅᴍɪᴛʀʏ ʀᴏɢᴏᴢɪɴ: ᴄʜíɴʜ xáᴄ ʟà ᴛʜế, ᴛʜưᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ.

ᴠì ᴠậʏ, ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴍớɪ ᴄủᴀ ʟɪêɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ Âᴜ (ᴇᴜ) ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴠũ ᴛʀụ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ (ᴄsᴀ) ɢɪốɴɢ ʜệᴛ ɴʜᴀᴜ ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ – ɴʜữɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ đó ʟà ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴄủᴀ ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs ᴠà đᴀɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴠɪệᴄ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴄáᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ đạɴ đạᴏ xᴜʏêɴ ʟụᴄ địᴀ. ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴋʜôɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ở đó. ɴʜưɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴅâɴ sự, ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ɴàʏ ɢɪốɴɢ ʜệᴛ ɴʜᴀᴜ.

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ – ɴʜư ᴛôɪ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ɴɢàɪ – đáᴘ ᴛʀả ʟạɪ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ɴàʏ ᴛừ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴄʜủ ʏếᴜ ở ʜᴀɪ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴛʜᴀʏ ᴠì ɴɢồɪ ʏêɴ.

Đầᴜ ᴛɪêɴ, ɴɢừɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ độɴɢ ᴄơ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ, ɴɢừɴɢ ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ độɴɢ ᴄơ ʀᴅ-𝟷𝟾𝟶 ᴘʜóɴɢ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴀᴛʟᴀs ᴠ ᴄủᴀ ᴍỹ ᴠà độɴɢ ᴄơ ʀᴅ-𝟷𝟾𝟷 ᴘʜóɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ đầᴜ ᴄủᴀ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴇs ᴠà ᴛàᴜ ᴄʜở ʜàɴɢ ᴄʏɢɴᴜs ᴄủᴀ ᴍỹ.

ᴛɪếᴘ đếɴ, ʀᴏsᴄᴏsᴍᴏs đã ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ᴘʜóɴɢ ᴠệ ᴛɪɴʜ ᴏɴᴇᴡᴇʙ (ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠệ ᴛɪɴʜ ʙăɴɢ ᴛʜôɴɢ ʀộɴɢ ᴄó ᴛʀụ sở ᴛạɪ ᴀɴʜ). sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴀɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄổ đôɴɢ ᴠà sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴍà ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴀɴʜ đã đưᴀ ʀᴀ ᴠề ɴɢᴀ ᴠà ᴄáᴄ độɴɢ ᴛʜáɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạᴏ ᴄủᴀ ʜọ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜỉ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴏɴᴇᴡᴇʙ ɴếᴜ ʜọ đảᴍ ʙảᴏ ʜᴀɪ đɪềᴜ ᴋɪệɴ: ᴛʜứ ɴʜấᴛ, ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴀɴʜ ᴘʜảɪ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ʜàɴɢ ɴɢũ ᴄổ đôɴɢ; ᴛʜứ ʜᴀɪ, ʜọ ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ ʀằɴɢ ɴʜóᴍ ɴàʏ sẽ ᴋʜôɴɢ đượᴄ sử ᴅụɴɢ để ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠũ ᴛʀᴀɴɢ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴛấᴛ ɴʜɪêɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴍọɪ ᴛʜứ ᴛʜựᴄ sự ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ, ɴʜưɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴄó đượᴄ íᴛ ɴʜấᴛ ᴍộᴛ số đảᴍ ʙảᴏ ᴛừ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴛàᴜ ᴠũ ᴛʀụ.

ᴋʜɪ đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ, ᴛôɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đưᴀ ᴛêɴ ʟửᴀ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ʙệ ᴘʜóɴɢ. ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟻 ᴛʜáɴɢ 𝟹, ᴠụ ᴘʜóɴɢ ᴛừ ʙᴀɪᴋᴏɴᴜʀ đã ʙị ʜủʏ ʙỏ, ᴠà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄắᴛ đứᴛ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴏɴᴇᴡᴇʙ đó, ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ đɪềᴜ ɴàʏ sẽ ᴋʜɪếɴ ʜọ ᴘʜá sảɴ, ʙởɪ ᴠì ɴɢườɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴠà ɴɢườɪ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ sự ᴄó ᴛêɴ ʟửᴀ đẩʏ ᴄó ᴛʜể ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴘʜóɴɢ.

ᴋʜÔɴɢ ᴄÓ ɢÌ ᴘʜẢɪ ʟᴏ ʟẮɴɢ…
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴄủᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴠà ᴛáᴄ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ đốɪ ᴠớɪ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ, ɴʜư ɴɢàɪ đã ᴛʜấʏ sâɴ ʙᴀʏ ᴠũ ᴛʀụ ᴠᴏsᴛᴏᴄʜɴʏ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ. ɴó đᴀɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛốᴛ ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ.

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ đɪểᴍ ʏếᴜ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáɪ ɢọɪ ʟà ʙìɴʜ ᴋʜí ɴéɴ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛʜườɴɢ ᴍᴜᴀ ᴛừ ʜàɴ ǫᴜốᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛôɪ ở đâʏ để ʙáᴏ ᴄáᴏ ʀằɴɢ ᴠùɴɢ ɴɪᴢʜɴʏ ɴᴏᴠɢᴏʀᴏᴅ đã ᴋʜởɪ độɴɢ ᴠɪệᴄ sảɴ xᴜấᴛ ᴄáᴄ ʙìɴʜ ᴋʜí ɴéɴ ɴàʏ, ᴠì ᴠậʏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʜàɴɢ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ʙằɴɢ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ở đâʏ.

Đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ ɢì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sâɴ ʙᴀʏ ᴠũ ᴛʀụ. ᴍọɪ ᴛʜứ ᴋʜáᴄ đềᴜ ᴠậɴ ʜàɴɢ ᴛốᴛ.

ɴóɪ ᴠề ᴛêɴ ʟửᴀ đẩʏ. ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʜệ ᴛʜốɴɢ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴅᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ sảɴ xᴜấᴛ ᴛʀêɴ ᴛêɴ ʟửᴀ sᴏʏᴜᴢ-𝟸, đượᴄ ɢọɪ ʟà sᴏʏᴜᴢ-ғɢ. ᴋể ᴛừ đó, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ɴʜà ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʙộ ᴘʜậɴ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ɴàᴏ. ʜệ ᴛʜốɴɢ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ, độɴɢ ᴄơ, ᴛʜùɴɢ ɴʜɪêɴ ʟɪệᴜ, ᴛʜùɴɢ ᴏxʏ ʜóᴀ ᴠà ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛʜâɴ ᴛàᴜ đềᴜ đượᴄ sảɴ xᴜấᴛ ᴛạɪ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɴɢᴀ.

ᴛêɴ ʟửᴀ sᴏʏᴜᴢ-𝟸 ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴘʜóɴɢ. Ảɴʜ: ɴᴀsᴀ

ʜơɴ ɴữᴀ, ᴋʜɪ ᴄʜế ᴛạᴏ ᴛêɴ ʟửᴀ sᴏʏᴜᴢ-𝟻 ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴛɪếɴ ʙộ ở sᴀᴍᴀʀᴀ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴍᴜᴀ ᴍáʏ ʜàɴ ᴍớɪ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛừ ʜàɴ ʜồ ǫᴜᴀɴɢ ᴀʀɢᴏɴ sᴀɴɢ ʜàɴ ᴍᴀ sáᴛ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đặᴛ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ sảɴ xᴜấᴛ ᴛʜɪếᴛ ʙị ɴàʏ ở ɴɢᴀ. ᴄôɴɢ ᴛʏ sᴇsᴘᴇʟ ở ᴄʜᴜᴠᴀsʜɪᴀ đã ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄᴀᴏ, ʜɪệɴ đã đượᴄ ʟắᴘ đặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ xưởɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴛɪếɴ ʙộ ở sᴀᴍᴀʀᴀ.

ɴʜư ᴛôɪ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ. ᴠề độɴɢ ᴄơ ᴛêɴ ʟửᴀ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ xᴜấᴛ ᴋʜẩᴜ ᴄʜúɴɢ. ᴠì ᴠậʏ, ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴘʜảɪ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ (ᴠề độɴɢ ᴄơ ᴛêɴ ʟửᴀ), ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜɪềᴜ ɴɢượᴄ ʟạɪ.
ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴠấɴ đề ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ʀõ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴍắᴄ ᴘʜảɪ ɴó ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴄʀɪᴍᴇᴀ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺. Đó ʟà ᴠề ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠɪ đɪệɴ ᴛử ᴄʜốɴɢ ʙứᴄ xạ ᴍụᴄ đíᴄʜ đặᴄ ʙɪệᴛ, đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟿𝟻% ᴛàᴜ ᴠũ ᴛʀụ.

ᴛʜưᴀ ɴɢàɪ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ, ɴɢàʏ ɴᴀʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đứɴɢ đầᴜ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɢầɴ đâʏ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛạᴏ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍẹ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴠà ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴛʜɪếᴛ ʙị đᴏ đạᴄ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄáɪ ɢọɪ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ đúᴄ, ɴơɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đặᴛ ʜàɴɢ ᴍộᴛ ʙộ ᴠɪ ᴍạᴄʜ ʟàᴍ sẵɴ. ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴍᴜᴀ ʟạɪ ɴʜà ᴍáʏ ʀᴀᴅɪᴏ ʏᴀʀᴏsʟᴀᴠʟ ᴛʜᴜộᴄ sở ʜữᴜ ᴛư ɴʜâɴ ᴠà ʙâʏ ɢɪờ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ sảɴ xᴜấᴛ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴠũ ᴛʀụ ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ.

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʜᴀɪ ᴠấɴ đề ᴍà ᴛôɪ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ɴɢàɪ ở sᴏᴄʜɪ ᴠà ở ᴍᴏsᴄᴏᴡ, ʟɪêɴ ᴋếᴛ ᴠô ᴛᴜʏếɴ ᴛốᴄ độ ᴄᴀᴏ ᴠà ʙộ ᴋʜᴜếᴄʜ đạɪ ốɴɢ sóɴɢ ᴅᴜ ʟịᴄʜ (ᴛᴡᴛᴀ). ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴅàɴʜ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để xᴇᴍ xéᴛ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴍạᴄʜ ᴠớɪ ɴʜà ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴄʜᴜɴɢ ᴠà sᴀᴜ đó ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ sở ʜữᴜ ɴó, ᴠà ɴó sẽ đượᴄ sảɴ xᴜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ.

ᴠì ᴠậʏ, ᴛʜưᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ɢì để ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠề ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛêɴ ʟửᴀ ᴠà ᴠũ ᴛʀụ ᴄủᴀ ɴɢᴀ.

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴʜư ᴛʀướᴄ đâʏ ᴠà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ đảᴍ ʙảᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴠụ ᴘʜóɴɢ sẽ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ɴᴀʏ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜế ᴛạᴏ ᴛàᴜ ᴠũ ᴛʀụ ᴠàᴏ ɴăᴍ ᴛớɪ. ᴍớɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛàᴜ ᴠũ ᴛʀụ ᴄʜᴏ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ.

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ: ʀấᴛ ᴛốᴛ!

(….)

Nguồn: https://soha.vn/tong-thong-nga-putin-gap-ong-d-rogozin-duoi-cac-lenh-trung-phat-nga-se-khong-ngoi-yen-20220415083300878.htm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*