ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋᴇʀ Đặɴɢ ɴʜư ǫᴜỳɴʜ

ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋᴇʀ Đặɴɢ ɴʜư ǫᴜỳɴʜ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟺, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ Đặɴɢ ɴʜư ǫᴜỳɴʜ, 𝟺𝟸 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ǫᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ, ʜà ɴộɪ.

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, Đặɴɢ ɴʜư ǫᴜỳɴʜ đã đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄó ʜàᴍ ý ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ʟà đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ đᴀɴɢ ɴɪêᴍ ʏếᴛ ᴛʀêɴ sàɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ sắᴘ ʙị ʙắᴛ, xử ʟý ʜìɴʜ sự, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ đếɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ, ʟàᴍ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴠà ɴʜà đầᴜ ᴛư.

Đặɴɢ ɴʜư ǫᴜỳɴʜ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ” ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ, ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, ʟệɴʜ ɴêᴜ ᴛʀêɴ đã đượᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ᴠà ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ, ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ, ʟᴀɴ ᴛỏᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴍọɪ ʜàɴʜ ᴠɪ đưᴀ ᴛɪɴ ᴛʜấᴛ ᴛʜɪệᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ, ɢâʏ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ, ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜɪếᴜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ sẽ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟺, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄụᴄ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ Đặɴɢ ɴʜư ǫᴜỳɴʜ.

Đặɴɢ ɴʜư ǫᴜỳɴʜ ʟà ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋᴇʀ ᴄó ʟượɴɢ ʟớɴ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ. ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟶, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ʙị ᴄụᴄ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ (ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ) ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ để ʟàᴍ ʀõ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʜơɴ 𝟸𝟶𝟶 ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴠề ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/khoi-to-bat-tam-giam-facebooker-dang-nhu-quynh-2202215413220741.htm

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*